20130317

Ferdo Šišić: Vojvoda Hrvoje Vukčić Hrvatinić i njegovo doba


Vojvoda Hrvoje
Vukčić Hrvatinić
Ferdo Šišić
VOJVODA HRVOJE VUKČIĆ HRVATINIĆ
I NJEGOVO DOBA (1350-1416)
s jednim tlorisom i zemljovidom
te s četiri rodoslovne table
(Matica hrvatska, Zagreb, 1902, broš, 288 str.)

- PRODATO

Ovo delo je i danas jedan od glavnih izvora za poznavanja istorije čitavoga prostora od istočne obale Jadrana do Podunavlja na prelomu iz XIV u XV vek. Hrvoje Vukčić Hrvatinić (oko 1350-1416), veliki vojvoda bosanski, hrvatsko-dalmatinski ban, herceg splitski, bitno je uticao na razvoj političkih prilika za vreme dinastičkih borbi za hrvatsko-ugarski presto. Inače, ova studija predstavlja magistarski rad hrvatskog istoričara Ferde Šišića.

* * *

Općenito je poznato da je osobito zanimljivo i poučno ono doba u našoj prošlosti koje ide od smrti Ljudevita I Anžuvinca (1382) do dospjetka vojvode Hrvoja Vukčića (1416). Sva sila upravo dramatskih prizora, kao što je pogibija Karla II Dračkog, uhapšenje obiju kraljica - Jelisavete i Marije, veličina Stjepana I Tvrtka, kralja bosanskoga, kosovska i nikopoljska katastrofa, pojava Ladislava Napuljskog, uloga vojvode Hrvoja Vukčića, diplomatska prepredenost mletačka i dubrovačka, čini da je to doba i danas još od posebnog interesa po Hrvate, jer se moderne političke prilike daju u neku ruku usporediti s tadašnjim. Kao što je onda bilo, tako se i danas opažaju tri političke struje, koje se ukrštavaju na zemljištu između Drave i Šare planine, Jadranskoga mora i Timoka: ona, koja teži za jedinstvom naroda hrvatskoga i srpskoga; druga, koja želi da na našu štetu na Primorju šićari, naime talijanska (nekoć mletačka i napuljska), te napokon ona, koja je rad da premoć svoju preko hrvatskih zemalja prenese daleko na Balkanski poluotok, to jest ugarska.
(Iz Predgovora Ferde Šišića)Plan Nikopoljske
bitke


Rodoslov Knezova Hrvatinića