20170919

Somerset Mom: Oštrica brijača

Somerset Mom
Beskrajno trajanje ne čini dobro boljim, ni belo beljim [...] Ništa na svetu nije trajno i mi smo budalasti kad želimo da nešto traje, ali smo sigurno još budalastiji kad se ne radujemo dok traje. Ako je promena u suštini života, čovek treba da smatra razumnim da od nje napravi postavke svoje filozofije. Niko od nas ne može stupiti dva puta u istu reku, ali reka teče dalje i druga reka u koju ulazimo je isto tako sveža i prijatna.