20130311

Platunov Pir ili Razgovor o ljubavi


Platunov pir
PLATUNOV PIR
ili
RAZGOVOR O LJUBAVI
ponašio
i na vienčanom piru
svoje sestre
Ane
s knezom Marinicom Gjurgjićem
poklonio
Orsat Pucić
(U Terstu, tiskom Austr. Lloyda, 1857, broš, 49 str.)

- PRODATO

Ovaj prvi prevod Platonove "Gozbe" rađen je bez ozbiljnije filološke ili filozofske namere i ima prigodni karakter. Osim teksta prevoda, knjižica sadrži još samo ispravke pogreški. Treba napomenuti da je Pucić verno preveo samo Agatonovu pohvalu i Sokratov govor, dok je ostatak "Gozbe" skraćen. Razlog za to treba tražiti u tome što se, kako navodi i sam prevodilac, ne radi o prevodu s grčkog izvornika, već s Fićinovog latinskog prevoda i komentara iz 1533. godine (Platonis Opera tratatiane Marsilii Ficini, emendatione et ad graecum le [sic!] codicem collatione Simonis Grynei nunc recens summa diligenlia repurgata. 1533. Venundantur Jodoco Badio et Joanni Parvo). Zanimljivo je da su zbog lakšeg razumevanja i imena nekih grčkih bogova zamenjena imenima bogova iz slovenske mitologije (Kron - Sitivrt, Zevs - Perun, Ares - Davor, Afrodita - Lada, Eros - Leljo). Pucićev prevod nije u dovoljnoj meri tačan da bi danas mogao da posluži za ozbiljno filološko ili filozofsko bavljenje Platonovom "Gozbom". U literarnom smislu međutim još uvek ima određenu vrednost. Tim pre što se prevodilac, očigledno u skladu sa sopstvenom sveslovenskom orijentacijom, potrudio da pročistiti tekst od svakog, u tadašnjem jeziku Dubrovnika prevladavajućeg, italijanskog uticaja i da ponudi iznenađujuće čist i produhovljen dubrovački idiom.
(Petar Šegedin, Prijevodi Platonovih djela na hrvatski jezik, 2003)