20190908

Alesandro Bariko: Okean more

Alesandro Bariko:
Okean more
Alesandro Bariko
OKEAN MORE
(Filip Višnjić, Beograd, 2001, broš, 227 str.)

Cena: 600,00

- Povremeno se pitam šta mi uopšte čekamo.
Tišina.
- Da bude prekasno, madam.

Ralf Elison: Nevidljivi čovek

Ralf Elison:
Nevidljivi čovek
Ralf Elison
NEVIDLJIVI ČOVEK
(Zadruga, Beograd, 1954, broš, 540 str.)

Cena: 700,00

"Ja sam nevidljivi čovek. Ne, ja nisam jedna od sablasti koje su progonile Edgara Alana Poa; nisam ni ektoplazma iz nekog holivudskog filma. Ja sam čovek sazdan od materije, mesa i kostiju, vlakana i tečnosti - i čak bi se moglo reći da posedujem razum. Ja sam nevidljiv jer ljudi odbijaju da me vide. /.../ A i kada mi priđu, vide samo moje okruženje, sebe same ili plodove sopstvene mašte - zaista, vide sve, sve osim mene."

20190906

Horhe Luis Borhes: Maštarije

Horhe Luis Borhes:
Maštarije
Horhe Luis Borhes
MAŠTARIJE
(Metamorfoze, Nolit, Beograd, 1978, tvrd povez, 237 str.)

Cena: 600,00

"Mukotrpan je i osiromašuje taj zanos koji se sastoji u pisanju debelih knjiga, u razvijanju na pet stotina stranica jedne misli koja bi se usmeno mogla savršeno izložiti u nekoliko minuta. Kudikamo je bolji onaj postupak koji se sastoji u zamišljanju da te knjige već postoje, i da se onda da njihov izvod, njihov komentar. Tako je postupio Karlajl u Sartor resartus, Batler u The fair heaven: dela isto tako nesavršena, pošto nisu manje tautološka od ostalih. Uviđavniji, nesposobniji, lenji, ja sam više voleo da pišem beleške o izmišljenim knjigama."

Hjubert Selbi: Rekvijem za jedan san

Hjubert Selbi:
Rekvijem za jedan
san
Hjubert Selbi
REKVIJEM ZA JEDAN SAN
(Prosveta, Beograd, 1983, broš, 318 str. )

Cena: 500,00

"Glas je bio tako nostalgičan da ste gotovo mogli da vidite kako uspomene lebde u plavom dimu, uspomene ne samo na muziku i radost i mladost, već, možda, i na snove. Slušali su muziku, svako je čuo na svoj sopstveni način, osećajući kako je opušten i kako je deo muzike, deo onih drugih a bezmalo i deo sveta."

20190904

Hulio Kortasar: Školice

Hulio Kortasar:
Školice
Hulio Kortasar
ŠKOLICE
(Hispanoamerički roman, Prosveta/Narodna knjiga, Beograd, 1984, tvrd povez, 605 str.)

Cena: 1600,00

"Sve manje ću osećati a sve se više sećati; ali šta je sećanje ako ne jezik osećanja, rečnik lica, dana i mirisa koji se vraćaju poput glagola i prideva u rečenici, idući tek malo ispred same stvari, čiste sadašnjosti, rastužujući nas ili nas podučavajući zastupnički dok i samo biće ne postane zastupnik, lice koje gleda unazad razrogači oči, pravo lice se polako briše kao na starim fotografijama i Janus je odjednom bilo ko od nas." (Hulio Kortasar)

Danil Harms: Apsurdne priče

Danil Harms:
Apsurdne priče
Danil Harms
APSURDNE PRIČE
(L.O.M., Beograd, 2012, broš, 157 str.)

Cena: 500,00

"Zanima me samo besmislica, samo ono što bukvalno nema nikakvog smisla. Zanima me isključivo ružna strana života. Herojstvo, patos, neustrašivost, čojstvo, higijena, moral, patetika i hazard mrski su mi i kao reči i kao osećanja." (Danil Harms)

Gordon Olport: Sklop i razvoj ličnosti

Dordon Olport:
Sklop i razvoj
ličnosti
Gordon Olport
SKLOP I RAZVOJ LIČNOSTI
(Kultura, Beograd, 1969, tvrd povez, XXIII+732 str.)

Cena: 1300,00

Počnimo poređenjem dva tvrđenja: 1) "Kako je Valter interesantna ličnost." 2) "Kako je ličnost interesantna stvar."
U prvom tvrđenju isključujem Sama, Džima i Rut: ja obraćam pažnju na jedinstvenu psihološku strukturu koja obeležava Valtera kao individuu. U drugo tvrđenje mislim da uključujem Valtera, Sama, Džima i Rut, i svakog drugog na svetu.

20190903

David Kahn: Šifranti protiv špijuna

Šifranti protiv
špijuna
David Kahn
ŠIFRANTI PROTIV ŠPIJUNA I-IV
(CIP, Zagreb, 1979, tvrd povez, 431+289+453+327 str., ilustrovano)

Cena: 3000,00

"Šifranti protiv špijuna", delo američkog publiciste Davida Kahna, predstavlja najcjelovitiju, najkompletniju i najbolju istoriju kriptologije.

Leni Rifenštal: Sećanja

Leni Rifenštal:
Sećanja
Leni Rifenštal
SEĆANJA
(Logos/Zlatni zmaj/Ukronija, Beograd, 2006, tvrd povez, 694 str. , ilustrovano)

Cena: 2000,00

"Nije mi lako da se odvojim od sadašnjosti i uronim u prošlost kako bih pojmila duboki smisao koračanja od jednog do drugog grebena svog života. Čini mi se kao da sam u ovom jednom proživela mnogo života koji su me vodili kroz uspone i padove ne dopuštajući mi da pronađem mir - nalik talasima okeana. Uvek sam tragala za neobičnim, čudesnim, za tajnama života." (Leni Rifenštal)

Milorad Pavić: Rađanje nove srpske književnosti

Rađanje nove srpske
književnosti
Milorad Pavić
RAĐANJE NOVE SRPSKE KNJIŽEVNOSTI
Istorija srpske književnosti baroka, klasicizma i predromantizma
(SKZ, Beograd, 1983, tvrd povez, 636 str. )

Cena: 400,00

"Rađanje nove srpske književnosti zbilo se negde u XVII stoleću kada se ova književnost počela uklapati u stilske tokove Zapadne Evrope, napuštajući tradicije stare srpske književnosti nastale u okvirima drevne vizantijske civilizacije. Taj trenutak, kada srpska kultura prelazi iz krila jedne u krilo druge civilizacije, obeležen je usvajanjem stilova koji tada vladaju i smenjuju se u zapadnoevropskim književnostima, kao što su barok, klasicizam i predromantizam.

Valdemar Bonsels: Deca neba (1944)

Valdemar Bonsels:
Deca neba
Valdemar Bonsels
DECA NEBA
Bajka o cveću, životinjama i Bogu
Prevela s nemačkog: Vera Stojić
Ilustrovao: I. Šenšin
(Plava ptica, Knj. 36, Jugoistok, Beograd, 1944, tvrd povez, 219 str., ilustrovamo)

Cena: 300,00

"Svi mi moramo ponovo da naučimo da se osmehujemo onim osmehom koji se odnosi na kratke dane našeg života i na njihovo prolazno delo i prolazni bol. Jer mi u toku našeg života o Zemlji i njenom i našem biću saznajemo tako malo da ne smemo poverovati kako je naš boravak na Zemlji smisao našeg bitisanja. Svi smo mi rođeni iz radosti i vraćamo se k njoj."

Selma Lagerlef: Antihristovi mirakli

Selma Lagerlef:
Antihristovi mirakli
Selma Lagerlef
ANTIHRISTOVI MIRAKLI
Roman o socijalizmu
(Bernar, Stari Banovci, 2012, broš, 310 str. )

Cena: 450,00

Sveti Petar bi poslat i treći put.
"Neki se smeju a neki plaču", rekao je, kada se vratio.
"Onda je svet dovršen", kaza Gospod Naš.
"I tako će biti i ostati", kaza stari papa.
"Niko ne može izbaviti ljude od njihovih patnji, ali oprašta se mnogo onome, koji kod njih rađa novu hrabrost da ih podnose."

Godišnjak Jugoslovenskog vazduhoplovstva 1941

Godišnjak Jugoslovenskog
vazduhoplovstva 1941
Godišnjak JUGOSLOVENSKOG VAZDUHOPLOVSTVA 1941
(Beograd, 1941, tvrd povez, 16+32+24+22+52+20 str., ilustrovano + table van teksta + table sa reklamama)

Cena: 5000,00

"Raspolaganje moćnom vazdušnom armijom, znatno nadmoćnijom od vazdušnih snaga eventualnih neprijatelja, povoljnim vazdušnim bazama za preduzimanje brzog i iznenadnog dejstva u svakom trenutku kad se potreba ukaže i svima potrebnim sredstvima za dejstvo, rad i život vazdušne armije (pogonskim materijalom, municijom, moćnom industrijom, rezervoarom izučenog ljudstva — letačkog, tehničkog i ostalog, svima ostalim potrebama), daje vazdušnu premoć (prevlast) jednoj državi." (Armiski đeneral Dušan T. Simović)

Luis H. Morgan: Drevno društvo

Luis H. Morgan:
Drevno društvo
Luis H. Morgan
DREVNO DRUŠTVO
(Biblioteka Karijatide, Prosveta Beograd, 1981, tvrd povez, 508 str.)

Cena: 1200,00

"Ako uzmemo u obzir dužinu trajanja čoveka na Zemlji i ogromne teškoće kroz koje je prošao u divljaštvu i varvarstvu, kao i napredak koji je morao da ostvari, civilizacija je, sasvim verovatno, mogla zakasniti i čitavih nekoliko hiljada godina. Prinuđeni smo zato da zaključimo, kad je reč o vremenu njenog nastanka, da je ona rezultat jednog niza srećnih okolnosti. S tim u vezi treba se podsetiti i da za svoje sadašnje stanje, koje karakterišu tolika sredstva za udoban i srećan život, treba da zahvalimo borbama, patnjama, herojskim naporima i mukotrpnom radu naših varvarskih i, još daljih, divljih predaka." (Luis H. Morgan)

Valter Hes: Dokumenti za razumevanje modernog slikarstva

Valter Hes: Dokumenti
za razumevanje
modernog slikarstva
Valter Hes
DOKUMENTI ZA RAZUMEVANJE MODERNOG SLIKARSTVA
(ICS/Filozofski fakultet, Beograd, 1978, broš, 112 str.)

Cena: 1200,00

"Slikaru više nije potrebno da se trudi oko sitnih pojedinosti, za to je tu fotografija koja to čini mnogo bolje i brže. - Nije više stvar slikarstva da prikazuje događaje iz istorije; oni se nalaze u knjigama. Mi o slikarstvu imamo više mišljenje. Ono slikaru služi da izrazi svoje unutrašnje vizije." (Anri Matis)

Žozef Kalmet: Feudalno društvo

Žozef Kalmet:
Feudalno društvo
Ž[ozef] Kalmet
FEUDALNO DRUŠTVO
(Veselim Masleša, Sarajevo, 1964, tvrd povez, 183 str.)

Cena: 750,00

Nastao po originalnom obrascu, feudalizam je razvio načine civilizacije koja se, po svojim specifičnim crtama, suprotstavlja kako civilizacijama koje su joj prethodile tako i onima koje su došle za njom. Ova civilizacija je vladala vekovima i proširila se daleko. Ona je imala svoje sjajne strane, kao što je imala i svoje nedostatke.

20190902

Lorens Darel: Aleksandrijski kvartet I-II

Lorens Darel:
Aleksandrijski kvartet
Lorens Darel
ALEKSANDRIJSKI KVARTET I-II
Justina - Baltazar / Mauntoliv - Klea
(Prosveta, Beograd, 1990, tvrd povez, 707+770 str.)

- PRODATO

"Postoje samo tri stvari koje se mogu uraditi sa ženom", rekla je Klea jednom. "Možeš da je voliš, da patiš zbog nje ili da je pretvoriš u književnost."

20190901

Dragutin Horkić: Safari s povećalom

Dragutin Horkić:
Safari s povećalom
Dragutin Horkić
SAFARI S POVEĆALOM
Numizmatički listići
(Školska knjiga, Zagreb, 1974, tvrd povez, 108 str., ilustrovano)

Cena: 900,00

Knjiga na naslovnoj strani ima posvetu autora Dušku Radoviću.

Bertrand Rasl: Osvajanje sreće

Bertrand Rasl:
Osvajanje sreće
Bertrand Rasl
OSVAJANJE SREĆE
(Minerva, Subotica-Beograd, 1978, tvrd povez, 187  str.)

- PRODATO

"Životinje su srećne dotle dok su zdrave i imaju šta da jedu. Čovek bi pomišljao da tako treba da je i sa ljudskim stvorenjima, ali u modernom svetu ona nisu srećna, ili bar nisu to u velikoj većini slučajeva. Ako ste sami nesrećni, verovatno ćete naginjati verovanju da u tom pogledu niste izuzetak. Ako ste srećni, pitajte sebe koliko je vaših prijatelja srećno. I kad ste pretresli prijatelje, naučite se da čitate sa njihovih lica; pripremite se da prozrete raspoloženja onih s kojima se srećete u toku jednog običnog dana."