20130312

Starine dubrovačke - Milorad MediniStarine dubrovačke
Milorad Medini
STARINE DUBROVAČKE
(Štamparija "Jadran", Dubrovnik, 1935, broš, 314 str.)

- PRODATO

Dubrovačka istorija, ustanove, urbanizam i predanja.

Sadržaj:

1. Anali dubrovački
2. Ljetopis popa Dukljanina
3. Gradska uprava u Dubrovniku
4. Vlasteoski rodovi u Dubrovniku
5. Poslavenjenje Dubrovnika
6. Građevni razvitak Dubrovnika
7. Epidaur i Dubrovnik
8. Postanak dubrovačke crkve
9. Dubrovačke priče i legende