20210816

Stanislav Vinaver: Anica Savić — Rebac

Hasan Rebac i Anica Savić — Rebac

U Beogradu je završila tragičnom smrću profesor Beogradskog Univerziteta Anica Savić — Rebac: prerezala je sebi žile u potištenosti za svojim nedavno preminulim mužem Hasanom Repcem. Anica Savić spada u red naših najučenijih i najkulturnijih žena. Njen je doktorski rad iz najabstruznije oblasti grčke filozofije: iz predplatonovske erotologije. Anica Savić je poznata kao pesnik, prevodilac i pisac filozofskih rasprava. Njeno znanje stranih jezika bilo je utančano. Prevodila je Tomasa Mana i druge savremene pisce. Prevela je Lukrecijev spev („O prirodi stvari“) sa latinskog u srpski jambski deseterac (s tim da je i prekoračivala pet stopa). Taj prevod nosi obeležje izvanredne erudicije i toplog nadahnuća. Prevela je na nemački Njegoševu „Luču Mikrokozma“, može se reći u potpuno adekvatne stihove. Jamb ju je najviše privlačio kao stih na koji je Laza Kostić smatrao da treba prevoditi strane klasičare kod nas, (a naročito Šekspira) da bi se izbegla neumitna trohejska tromost, koja vodi u neku vrstu guslarske zapevke. Partizanske narodne pesme prevela je Anica Savić na engleski, vrlo spretno. Članci njeni iz raznih oblasti naše književnosti, uglavnom teže da objasne po koje zamršeno pitanje iz verskoga života, iz verskoga stava naših pisaca, iz prostonarodnog genija. U svim ovim radovima Anica Savić pokazala je vidovitost, erudiciju i znatan dar pesničkog oblikovanja.

20210725

Nikos Kazancakis: Askeza, Salvatores Dei

Nikos Kazancakis

Dolazimo iz tamnoga ponora, završavamo u tamnome ponoru: svijetli razmak među njima zovemo Životom.

* * *

U dubokoj Šutnji, stojeći, bez straha, u patnji i igri, neprestano se uzdižući s vrha na vrh, iako znaš da vi­sina nema kraja, pjevaj, lebdeći iznad Ponora, ovu ma­gičnu uzvišenu inkarnaciju:

Vjerujem u jednoga Boga, Akritasa, Digenisa, koji je pod oružjem, koji pati, moćnog ali ne svemoćnog, borca na najudaljenijim granicama, vojskovođu samodršca u svim svijetlim silama, vidljivima i nevidljivima.

20210226

Zoran Živković: Metropolis

Thea von Harbou:
Metropolis
Godina 1926. predstavlja u mnogo pogleda ključni datum naučnofantastičnog žanra - iako je to verovatno promaklo najvećem broju savremenika.

Doduše, trebalo je biti uistinu vidovit i natprirodno pronicljiv pa da se u novopokrenutom časopisu Amazing Stories (Zapanjujuće priče), čiji se prvi broj pojavio aprila meseca i koji se tada ni po čemu nije izdvajao iz mnoštva sličnih, jevtinih izdanja, štampanih na bezvrednoj »palp« hartiji, razabere potonji stožer američkih i svetskih naučnofantastičnih zbivanja, glasilo koje će, budući specijalizovano, zatvoriti SF žanr u svojevrstan »geto«, ograditi ga od ostalih vrsta trivijalne književnosti i tako mu stvoriti uslove da se, na duge staze, uputi ka velikoj, umetničkoj književnosti kojoj sada pripada.
I dok je na području pisane naučne fantastike doista trebalo biti dalekovid, u jednom drugom mediju stvari su iz prve bile očigledne, pa čak i više od toga. Taj drugi medij bio je, razume se, film, a ostvarenje koje je trajno obeležilo 1926. godinu kao veliki datum u istoriji kinematografske naučne fantastike bio je »Metropolis« genijalnog nemačkog reditelja Frica Langa (Fritz Lang) - prvi spektakularni SF epos na velikom ekranu koji je na tadašnje gledaoce ostavio u najmanju ruku podjednako moćan utisak kao što će to biti sa »Odisejom u svemiru 2001.« četiri decenije kasnije.
»Metropolis« je nastao na vrhuncu znamenitog nemačkog ekspresionističkog filma, koji je svetsku kinematografiju obogatio mnogim dragocenim tekovinama, možda odlučujuće doprinevši njenom umetničkom stasavanju i podvajanju od pukog sredstva za zabavu masovne publike, do čega su prevashodno držali tadašnji sineasti sa druge strane Atlantika.

20200929

Fransoa Volter: Lepota

Fransoa Volter

Pitajte nekog žapca šta je to lepota, prava lepota, to kalon. On će vam odgovoriti da je to njegova ženka sa parom buljavih očiju koje joj vire iz glavice, razvučenom i zatupljenom njuškom, žutim stomakom i mrkim leđima. Pitajte nekog crnca iz Gvineje; lepo je za njega crna kao uljem premazana koža, upale oči i spljošten nos.

Pitajte đavola; on će vam reći da je lepo par rogova, četiri kandže i rep. Raspitajte se, najzad, kod filozofa i oni će vam odgovoriti zamumuljeno; njima je potrebno da imaju nešto prigodno za arhitip lepote u suštini, za to kalon.

20190908

Alesandro Bariko: Okean more

Alesandro Bariko:
Okean more
Alesandro Bariko
OKEAN MORE
(Filip Višnjić, Beograd, 2001, broš, 227 str.)

Cena: 600,00

- Povremeno se pitam šta mi uopšte čekamo.
Tišina.
- Da bude prekasno, madam.

Ralf Elison: Nevidljivi čovek

Ralf Elison:
Nevidljivi čovek
Ralf Elison
NEVIDLJIVI ČOVEK
(Zadruga, Beograd, 1954, broš, 540 str.)

Cena: 700,00

"Ja sam nevidljivi čovek. Ne, ja nisam jedna od sablasti koje su progonile Edgara Alana Poa; nisam ni ektoplazma iz nekog holivudskog filma. Ja sam čovek sazdan od materije, mesa i kostiju, vlakana i tečnosti - i čak bi se moglo reći da posedujem razum. Ja sam nevidljiv jer ljudi odbijaju da me vide. /.../ A i kada mi priđu, vide samo moje okruženje, sebe same ili plodove sopstvene mašte - zaista, vide sve, sve osim mene."

20190906

Horhe Luis Borhes: Maštarije

Horhe Luis Borhes:
Maštarije
Horhe Luis Borhes
MAŠTARIJE
(Metamorfoze, Nolit, Beograd, 1978, tvrd povez, 237 str.)

Cena: 600,00

"Mukotrpan je i osiromašuje taj zanos koji se sastoji u pisanju debelih knjiga, u razvijanju na pet stotina stranica jedne misli koja bi se usmeno mogla savršeno izložiti u nekoliko minuta. Kudikamo je bolji onaj postupak koji se sastoji u zamišljanju da te knjige već postoje, i da se onda da njihov izvod, njihov komentar. Tako je postupio Karlajl u Sartor resartus, Batler u The fair heaven: dela isto tako nesavršena, pošto nisu manje tautološka od ostalih. Uviđavniji, nesposobniji, lenji, ja sam više voleo da pišem beleške o izmišljenim knjigama."