20130312

Povijest Rusije - Alfred Rambaud


Povijest Rusije
Alfred Rambaud
POVIJEST RUSIJE
od početka do god. 1884.
(Kr. sveučilišna knjižara Franje Župana, Zagreb, 1890,
665 str. + 2 karte u boji, ilustrovano)

- PRODATO

Hrvatsko izdanje Rambaudove "Histoire de la Russie" za koje je sam autor poslao veći broj dodataka i ispravki, zbog čega je ono potpunije od nemačkog i ruskog prevoda, pa i od samog originala.