20200929

Fransoa Volter: Lepota

Fransoa Volter

Pitajte nekog žapca šta je to lepota, prava lepota, to kalon. On će vam odgovoriti da je to njegova ženka sa parom buljavih očiju koje joj vire iz glavice, razvučenom i zatupljenom njuškom, žutim stomakom i mrkim leđima. Pitajte nekog crnca iz Gvineje; lepo je za njega crna kao uljem premazana koža, upale oči i spljošten nos.

Pitajte đavola; on će vam reći da je lepo par rogova, četiri kandže i rep. Raspitajte se, najzad, kod filozofa i oni će vam odgovoriti zamumuljeno; njima je potrebno da imaju nešto prigodno za arhitip lepote u suštini, za to kalon.