20130313

Vladan Maksimović: Uvod u filosofiju (1925)


Uvod u filosofiju
Vladan Maksimović
UVOD U FILOSOFIJU
(Izdavačka knjižarnica Gece Kona, Beograd, 1925,
broš povez, 140 str.)

Cena: 600,00

Sadržaj:

1. Prolegomena philosophiae
2. Filosofijske discipline
a) Čista filosofija
b) Primenjena filosofija