20130313

Stare srpske biografije I


Stare srpske biografije
Milivoje Bašić
STARE SRPSKE BIOGRAFIJE I
Preveo i objasnio Milivoje Bašić
(Izdavačka knjižarnica Gece Kona, Beograd, 1930,
II izdanje, broš, XXIV+272 str.)

- PRODATO

Sadržaj:

O starim biografijama
1. Život Stefana Nemanje od Sv. Save
2. Život Stefana Nemanje od Stefana Prvovenčanog
3. Život Sv. Save od Teodosija