20180727

Žan Žak Ruso: Šta je filozofija?

Alan Remzi:
Portret Žan žak Rusoa
iz 1766. godine
Šta je filozofija? Šta sadrže spisi najpoznatijih filozofa? Koje su pouke ovih prijatelja mudrosti? Dok ih slušamo, zar nam ne liče na skup šarlatana koji viču svako sa svoje strane na trgu: Dođite k meni, ja jedini ne varam. Jedan uobražava da nema tela, i da je sve predstava; drugi da nema nikakve supstancije sem materije, ni drugog boga sem sveta. Ovaj tvrdi da nema ni vrline ni poroka, i da su moralno dobro i zlo himere; onaj da su ljudi vukovi i mogu se proždirati mirne savesti. O, veliki filozofi! Zašto ne sačuvate ove korisne pouke za vaše prijatelje i vašu decu? Za to biste brzo dobili nagradu, i mi ne bismo strahovali da ćemo naći među našima nekoga od vaših pristalica.