20190908

Alesandro Bariko: Okean more

Alesandro Bariko:
Okean more
Alesandro Bariko
OKEAN MORE
(Filip Višnjić, Beograd, 2001, broš, 227 str.)

Cena: 600,00

- Povremeno se pitam šta mi uopšte čekamo.
Tišina.
- Da bude prekasno, madam.

Ralf Elison: Nevidljivi čovek

Ralf Elison:
Nevidljivi čovek
Ralf Elison
NEVIDLJIVI ČOVEK
(Zadruga, Beograd, 1954, broš, 540 str.)

Cena: 700,00

"Ja sam nevidljivi čovek. Ne, ja nisam jedna od sablasti koje su progonile Edgara Alana Poa; nisam ni ektoplazma iz nekog holivudskog filma. Ja sam čovek sazdan od materije, mesa i kostiju, vlakana i tečnosti - i čak bi se moglo reći da posedujem razum. Ja sam nevidljiv jer ljudi odbijaju da me vide. /.../ A i kada mi priđu, vide samo moje okruženje, sebe same ili plodove sopstvene mašte - zaista, vide sve, sve osim mene."

20190906

Horhe Luis Borhes: Maštarije

Horhe Luis Borhes:
Maštarije
Horhe Luis Borhes
MAŠTARIJE
(Metamorfoze, Nolit, Beograd, 1978, tvrd povez, 237 str.)

Cena: 600,00

"Mukotrpan je i osiromašuje taj zanos koji se sastoji u pisanju debelih knjiga, u razvijanju na pet stotina stranica jedne misli koja bi se usmeno mogla savršeno izložiti u nekoliko minuta. Kudikamo je bolji onaj postupak koji se sastoji u zamišljanju da te knjige već postoje, i da se onda da njihov izvod, njihov komentar. Tako je postupio Karlajl u Sartor resartus, Batler u The fair heaven: dela isto tako nesavršena, pošto nisu manje tautološka od ostalih. Uviđavniji, nesposobniji, lenji, ja sam više voleo da pišem beleške o izmišljenim knjigama."

Hjubert Selbi: Rekvijem za jedan san

Hjubert Selbi:
Rekvijem za jedan
san
Hjubert Selbi
REKVIJEM ZA JEDAN SAN
(Prosveta, Beograd, 1983, broš, 318 str. )

Cena: 500,00

"Glas je bio tako nostalgičan da ste gotovo mogli da vidite kako uspomene lebde u plavom dimu, uspomene ne samo na muziku i radost i mladost, već, možda, i na snove. Slušali su muziku, svako je čuo na svoj sopstveni način, osećajući kako je opušten i kako je deo muzike, deo onih drugih a bezmalo i deo sveta."

20190904

Hulio Kortasar: Školice

Hulio Kortasar:
Školice
Hulio Kortasar
ŠKOLICE
(Hispanoamerički roman, Prosveta/Narodna knjiga, Beograd, 1984, tvrd povez, 605 str.)

Cena: 1600,00

"Sve manje ću osećati a sve se više sećati; ali šta je sećanje ako ne jezik osećanja, rečnik lica, dana i mirisa koji se vraćaju poput glagola i prideva u rečenici, idući tek malo ispred same stvari, čiste sadašnjosti, rastužujući nas ili nas podučavajući zastupnički dok i samo biće ne postane zastupnik, lice koje gleda unazad razrogači oči, pravo lice se polako briše kao na starim fotografijama i Janus je odjednom bilo ko od nas." (Hulio Kortasar)

Danil Harms: Apsurdne priče

Danil Harms:
Apsurdne priče
Danil Harms
APSURDNE PRIČE
(L.O.M., Beograd, 2012, broš, 157 str.)

Cena: 500,00

"Zanima me samo besmislica, samo ono što bukvalno nema nikakvog smisla. Zanima me isključivo ružna strana života. Herojstvo, patos, neustrašivost, čojstvo, higijena, moral, patetika i hazard mrski su mi i kao reči i kao osećanja." (Danil Harms)

Gordon Olport: Sklop i razvoj ličnosti

Dordon Olport:
Sklop i razvoj
ličnosti
Gordon Olport
SKLOP I RAZVOJ LIČNOSTI
(Kultura, Beograd, 1969, tvrd povez, XXIII+732 str.)

Cena: 1300,00

Počnimo poređenjem dva tvrđenja: 1) "Kako je Valter interesantna ličnost." 2) "Kako je ličnost interesantna stvar."
U prvom tvrđenju isključujem Sama, Džima i Rut: ja obraćam pažnju na jedinstvenu psihološku strukturu koja obeležava Valtera kao individuu. U drugo tvrđenje mislim da uključujem Valtera, Sama, Džima i Rut, i svakog drugog na svetu.

20190903

David Kahn: Šifranti protiv špijuna

Šifranti protiv
špijuna
David Kahn
ŠIFRANTI PROTIV ŠPIJUNA I-IV
(CIP, Zagreb, 1979, tvrd povez, 431+289+453+327 str., ilustrovano)

Cena: 3000,00

"Šifranti protiv špijuna", delo američkog publiciste Davida Kahna, predstavlja najcjelovitiju, najkompletniju i najbolju istoriju kriptologije.

Leni Rifenštal: Sećanja

Leni Rifenštal:
Sećanja
Leni Rifenštal
SEĆANJA
(Logos/Zlatni zmaj/Ukronija, Beograd, 2006, tvrd povez, 694 str. , ilustrovano)

Cena: 2000,00

"Nije mi lako da se odvojim od sadašnjosti i uronim u prošlost kako bih pojmila duboki smisao koračanja od jednog do drugog grebena svog života. Čini mi se kao da sam u ovom jednom proživela mnogo života koji su me vodili kroz uspone i padove ne dopuštajući mi da pronađem mir - nalik talasima okeana. Uvek sam tragala za neobičnim, čudesnim, za tajnama života." (Leni Rifenštal)

Milorad Pavić: Rađanje nove srpske književnosti

Rađanje nove srpske
književnosti
Milorad Pavić
RAĐANJE NOVE SRPSKE KNJIŽEVNOSTI
Istorija srpske književnosti baroka, klasicizma i predromantizma
(SKZ, Beograd, 1983, tvrd povez, 636 str. )

Cena: 400,00

"Rađanje nove srpske književnosti zbilo se negde u XVII stoleću kada se ova književnost počela uklapati u stilske tokove Zapadne Evrope, napuštajući tradicije stare srpske književnosti nastale u okvirima drevne vizantijske civilizacije. Taj trenutak, kada srpska kultura prelazi iz krila jedne u krilo druge civilizacije, obeležen je usvajanjem stilova koji tada vladaju i smenjuju se u zapadnoevropskim književnostima, kao što su barok, klasicizam i predromantizam.

Valdemar Bonsels: Deca neba (1944)

Valdemar Bonsels:
Deca neba
Valdemar Bonsels
DECA NEBA
Bajka o cveću, životinjama i Bogu
Prevela s nemačkog: Vera Stojić
Ilustrovao: I. Šenšin
(Plava ptica, Knj. 36, Jugoistok, Beograd, 1944, tvrd povez, 219 str., ilustrovamo)

Cena: 300,00

"Svi mi moramo ponovo da naučimo da se osmehujemo onim osmehom koji se odnosi na kratke dane našeg života i na njihovo prolazno delo i prolazni bol. Jer mi u toku našeg života o Zemlji i njenom i našem biću saznajemo tako malo da ne smemo poverovati kako je naš boravak na Zemlji smisao našeg bitisanja. Svi smo mi rođeni iz radosti i vraćamo se k njoj."

Selma Lagerlef: Antihristovi mirakli

Selma Lagerlef:
Antihristovi mirakli
Selma Lagerlef
ANTIHRISTOVI MIRAKLI
Roman o socijalizmu
(Bernar, Stari Banovci, 2012, broš, 310 str. )

Cena: 450,00

Sveti Petar bi poslat i treći put.
"Neki se smeju a neki plaču", rekao je, kada se vratio.
"Onda je svet dovršen", kaza Gospod Naš.
"I tako će biti i ostati", kaza stari papa.
"Niko ne može izbaviti ljude od njihovih patnji, ali oprašta se mnogo onome, koji kod njih rađa novu hrabrost da ih podnose."

Godišnjak Jugoslovenskog vazduhoplovstva 1941

Godišnjak Jugoslovenskog
vazduhoplovstva 1941
Godišnjak JUGOSLOVENSKOG VAZDUHOPLOVSTVA 1941
(Beograd, 1941, tvrd povez, 16+32+24+22+52+20 str., ilustrovano + table van teksta + table sa reklamama)

Cena: 5000,00

"Raspolaganje moćnom vazdušnom armijom, znatno nadmoćnijom od vazdušnih snaga eventualnih neprijatelja, povoljnim vazdušnim bazama za preduzimanje brzog i iznenadnog dejstva u svakom trenutku kad se potreba ukaže i svima potrebnim sredstvima za dejstvo, rad i život vazdušne armije (pogonskim materijalom, municijom, moćnom industrijom, rezervoarom izučenog ljudstva — letačkog, tehničkog i ostalog, svima ostalim potrebama), daje vazdušnu premoć (prevlast) jednoj državi." (Armiski đeneral Dušan T. Simović)

Luis H. Morgan: Drevno društvo

Luis H. Morgan:
Drevno društvo
Luis H. Morgan
DREVNO DRUŠTVO
(Biblioteka Karijatide, Prosveta Beograd, 1981, tvrd povez, 508 str.)

Cena: 1200,00

"Ako uzmemo u obzir dužinu trajanja čoveka na Zemlji i ogromne teškoće kroz koje je prošao u divljaštvu i varvarstvu, kao i napredak koji je morao da ostvari, civilizacija je, sasvim verovatno, mogla zakasniti i čitavih nekoliko hiljada godina. Prinuđeni smo zato da zaključimo, kad je reč o vremenu njenog nastanka, da je ona rezultat jednog niza srećnih okolnosti. S tim u vezi treba se podsetiti i da za svoje sadašnje stanje, koje karakterišu tolika sredstva za udoban i srećan život, treba da zahvalimo borbama, patnjama, herojskim naporima i mukotrpnom radu naših varvarskih i, još daljih, divljih predaka." (Luis H. Morgan)

Valter Hes: Dokumenti za razumevanje modernog slikarstva

Valter Hes: Dokumenti
za razumevanje
modernog slikarstva
Valter Hes
DOKUMENTI ZA RAZUMEVANJE MODERNOG SLIKARSTVA
(ICS/Filozofski fakultet, Beograd, 1978, broš, 112 str.)

Cena: 1200,00

"Slikaru više nije potrebno da se trudi oko sitnih pojedinosti, za to je tu fotografija koja to čini mnogo bolje i brže. - Nije više stvar slikarstva da prikazuje događaje iz istorije; oni se nalaze u knjigama. Mi o slikarstvu imamo više mišljenje. Ono slikaru služi da izrazi svoje unutrašnje vizije." (Anri Matis)

Žozef Kalmet: Feudalno društvo

Žozef Kalmet:
Feudalno društvo
Ž[ozef] Kalmet
FEUDALNO DRUŠTVO
(Veselim Masleša, Sarajevo, 1964, tvrd povez, 183 str.)

Cena: 750,00

Nastao po originalnom obrascu, feudalizam je razvio načine civilizacije koja se, po svojim specifičnim crtama, suprotstavlja kako civilizacijama koje su joj prethodile tako i onima koje su došle za njom. Ova civilizacija je vladala vekovima i proširila se daleko. Ona je imala svoje sjajne strane, kao što je imala i svoje nedostatke.

20190902

Lorens Darel: Aleksandrijski kvartet I-II

Lorens Darel:
Aleksandrijski kvartet
Lorens Darel
ALEKSANDRIJSKI KVARTET I-II
Justina - Baltazar / Mauntoliv - Klea
(Prosveta, Beograd, 1990, tvrd povez, 707+770 str.)

- PRODATO

"Postoje samo tri stvari koje se mogu uraditi sa ženom", rekla je Klea jednom. "Možeš da je voliš, da patiš zbog nje ili da je pretvoriš u književnost."

20190901

Dragutin Horkić: Safari s povećalom

Dragutin Horkić:
Safari s povećalom
Dragutin Horkić
SAFARI S POVEĆALOM
Numizmatički listići
(Školska knjiga, Zagreb, 1974, tvrd povez, 108 str., ilustrovano)

Cena: 900,00

Knjiga na naslovnoj strani ima posvetu autora Dušku Radoviću.

Bertrand Rasl: Osvajanje sreće

Bertrand Rasl:
Osvajanje sreće
Bertrand Rasl
OSVAJANJE SREĆE
(Minerva, Subotica-Beograd, 1978, tvrd povez, 187  str.)

- PRODATO

"Životinje su srećne dotle dok su zdrave i imaju šta da jedu. Čovek bi pomišljao da tako treba da je i sa ljudskim stvorenjima, ali u modernom svetu ona nisu srećna, ili bar nisu to u velikoj većini slučajeva. Ako ste sami nesrećni, verovatno ćete naginjati verovanju da u tom pogledu niste izuzetak. Ako ste srećni, pitajte sebe koliko je vaših prijatelja srećno. I kad ste pretresli prijatelje, naučite se da čitate sa njihovih lica; pripremite se da prozrete raspoloženja onih s kojima se srećete u toku jednog običnog dana."

20190422

Sveti Jovan od Krsta (San Juan de la Cruz): Tamna noć

Sveti Jovan od Krsta: Crtež Hrista  (levo) i
Salvador Dali: Hrist Sv. Jovana od Krsta (desno)
Pesma duše koja uživa što je dospela u više stanje savršenstva, u sjedinjenje sa Bogom, putem duhovnog osporavanja.

1
U noć, koja bi tamna,
sa čežnjom, u ljubavi zapaljena,
o, srećo mamna,
izašla sam neopažena,
kad mi kuća već bi u mir utonjena.

20190406

Kosta Strajnić: Ivan Meštrović (1919)

Kosta Strajnić:
Ivan Meštrović (1919)
Kosta Strajnić
IVAN MEŠTROVIĆ 
(Ćelap i Popovac, Beograd, 1919, meki povez, 24 str. + 67 tabli sa reprodukcijama)

Cena: 2500,00

"Ostavivši Beč, gde je proveo godine svoga umetničkog početništva, Meštrović je pošao u Paris. Iako se ovde pobliže upoznao sa delima velikih majstora ne samo prošlosti nego i sadašnjosti, sa skulpturama počevši od Egipćana do modernih Francuza, Rodina, Bourdella, Maillola, on nije podlegao njihovim uticajima. Pariski muzeji i francuski umetnici proširiše samo skulptorsko znanje koje mu je trebalo da može izvesti planove o kojima je sanjao još kao pastirče, sunčajući se na užarenim golim dinarskim pećinama."

Ali-ef. Kadić: Izbor iz arapskog pjesništva (1913)

Izbor iz arapskog
pjesništva
(1913)
IZBOR IZ ARAPSKOG PJESNIŠTVA
Sastavio, riječnik i tumač dodao A. Kadić, profesor Sarajevske gimnazije
(Nakladom Zem. Vlade za Bosnu i Hercegovinu, Zemaljska štamparija, Sarajevo, 1913, tvrd povez, 132+ 50+ 86+ 4 str.)

Cena: 2800,00

Ali-ef. Kadić (1868–1928), teolog, profesor arapskog jezika i istoričar, objavio je 1913. godine izbor arapske poezije od predislamskih vremena pa sve do Šerefuddina el-Busirije (Kasidetu-l-Burda). U tumaču je dao objašnjenja za sva teža i komplikovanija mesta, a u knjigu je uključen i rečnik arapskih reči koje se pojavljuju u tekstovima.

Nikolaj Velimirović: Ohridski prolog (1928)

Nikolaj Velimirović:
Ohridski prolog
(1928)
Nikolaj, Episkop Ohridski [Nikolaj Velimirović]
OHRIDSKI PROLOG
Pravoslavna verska čitanka
(Štamparija `Sv. Car Konstantin`, Niš, 1928, meki povez, 1052 + XVI str.)

Cena: 3600,00

Ohridski prolog, delo episkopa Nikolaja Velimirovića, nastao je 1928. godine za vreme njegove službe u Ohridu, gde je obavljao funkciju episkopa ohridskog. U Ohridskom prologu čitalac može da pronađe pouku (rasuđivanje) i pobožno razmišljanje (sozercanje) za svaki novi dan.

Rozario Vilari: Likovi baroka

Rozario Vilari:
Likovi baroka
Rozario Vilari
LIKOVI BAROKA
(Clio, Beograd, 2004, tvrd povez, 411 str.)

- PRODATO

Priređivač knjige, profesor Rozario Vilari, okupio je najeminentnije znalce epohe. U svojim prilozima oni su predstavili tipove baroknih ljudi, čija su zanimanja i socijalne kategorije kojima su pripadali, karakteristični za senzibilitet baroknog doba. Time je oslikana društvena struktura jednog vremena, sagledana kroz portrete umetnika, opatice, naučnika, građanina, propovednika, misionara, vojnika, sekretara...

L`Hieromoine Etienne Kelliotes: Album du Mont-Athos (1928)

L`Hieromoine Etienne Kelliotes:
Album du Mont-Athos
(1928)
L`Hieromoine Etienne Kelliotes
ALBUM DU MONT-ATHOS
avec 52 cliches artistiques & de notes historiques
(Paul Richter, Magdeburg, 1928, tvrd povez, 94 str., ilustrovano)

Cena: 13.000,00

Odlično očuvan primerak sa potpisima epitropa manastira Hilandara, među kojima su 1937. godine bili: Proigum. Onufrije, Starac Inokentije, Jeromonah Arsenije Savić, Monah Mojsije Hilendarac.

20190404

Čedomilj Mijatović: Kraljičina Anđelija (1928)

Čeda Mijatović:
Kraljičina Anđelija
(1928)
Čeda Mijatović
KRALJIČINA ANĐELIJA
(Geca Kon, Beograd, 1928, tvrd povez, 184 str.)

Cena: 900,00

"Kad sam još kao mlad čovek proučavao izvore za istoriju našeg naroda srednjega veka, na mene je učinilo najdublji utisak ono, što je arhiepiskop Danilo, suvremenik kraljice Jelene, Francuskinje na srpskom prestolu, napisao o njoj, njenim vrlinama i o njenoj radnji. Od toga doba (kada je meni bilo oko 20 godina) nisam prestajao interesovati se za nju, kao za jednu najbolju i najlepšu ličnost naše istorije."

- Iz Predgovora Čedomilja Mijatovića

Hulio Kortasar: Tajno oružje

Hulio Kortasar:
Tajno oružje
Hulio Kortasar
TAJNO ORUŽJE
(Biblioteka Orfej 40, Nolit, Beograd, 1969, tvrd povez, 235 str.)

- PRODATO

"U zbirci Tajno oružje Kortasar nastavlja sa svojim rebusima i čudnim improvizacijama, među kojima se ocrtava nešto što bi se moglo nazvati formulom nevidljivog, cifrom jedne druge stvarnosti; međutim, u ovim pričama on se odlučnije suočava sa egzistencijalnim problemima čovekovim."
- Iz Predgovora Radoja Tatića

Fernando Pesoa: Antinoj

Fernando Pesoa:
Antinoj
Fernando Pesoa
ANTINOJ
(Rende, Beograd, 2004, broš, 66 str.)

Cena: 700,00

"I šta ćeš sad, jadni Hadrijane, care?
Čemu ti vladavina i moć nad ljudima?
Njegovo odustvo sve carskih moći dare
sad ti oduzima."

- Prepev: Miodrag Kojadinović

20190403

B.A. Uspenski: Poetika kompozicije / Semiotika ikone

B. A. Uspenski:
Poetika kompozicije /
Semiotika ikone
B. A. Uspenski
POETIKA KOMPOZICIJE / SEMIOTIKA IKONE
(Biblioteka Sazvežđa 66, Nolit, Beograd, 1979, broš, LXI+374 str.)

- PRODATO

Dakle, osnovno mesto u ovome radu zauzima problem tačke gledišta. On predstavlja centralni kompozicioni problem umetničkog dela, problem koji ujedinjuje najrazličitije vrste umetnosti. Bez preterivanja se može reći da se problem tačke gledišta tiče svih vrsta umetnosti koje su neposredno vezane za semantiku ( to jest za reprezentaciju izvesnoga fragmenta stvarnosti, koja predstavlja označeno), na primer takvih kao što su umetnička književnost, likovne umetnosti, pozorište, kinematografija; mada, razume se, u različitim vrstama umetnosti ovaj problem može da dobije i svoje specifično utelovljenje.

Ursula Le Gvin: Nebeski strug

Ursula Le Gvin:
Nebeski strug
Ursula Le Gvin
NEBESKI STRUG
(Zoroaster, Beograd, 1987, broš, 140 str.)

Cena: 1200,00

Roman Nebeski strug (1971) ne pripada hainskom ciklusu ali je i on snažno obeležen autorkinim taoističkim shvatanjima i istovremeno predstavlja oštru kritiku pokušaja da se istorijski procesi stave pod kontrolu.

Filip K. Dik: Sanjaju li androidi električne ovce?

Filip K. Dik:
Sanjaju li androidi
električne ovce?
Filip K. Dik
SANJAJU LI ANDROIDI ELEKTRIČNE OVCE?
(Zoroaster, Beograd, 1984, broš, 162 str.)

- PRODATO

Roman po kome je snimljen film Blade Runner.

Tihomir R. Đorđević: Veštica i vila / Vampir i druga bića u našem narodnom verovanju

Tihomir Đorđević:
Veštica i vila / Vampir
i druga bića
Dr Tihomir R. Đorđević
VEŠTICA I VILA u našem narodnom verovanju i predanju.
VAMPIR I DRUGA BIĆA u našem narodnom verovanju i predanju
(Srpski etnografski zbornik LXVI, Drugo odeljenje, Život i običaji narodni knj. 30, SAN, Beograd, 1953, meki povez, IV+282)

Cena: 5000,00

Na dokolici, za vreme rata, ja sam pokušao da grupišem svoje beleške o različitim bićima koja žive u mašti našega naroda. Te beleške sam prikupljao kroz više od 50 godina. Rezultat toga posla je ova i naredna knjiga iz našeg narodnog života.

Emanuel Svedenborg: Božanska Promisao

Svedenborg:
Božanska Promisao
Emanuel Svedenborg
BOŽANSKA PROMISAO
Anđeoska mudrost o Božanskoj Promisli
(Tragovi, Beograd, 2004, tvrd povez, 382 str.)

Cena: 550,00

Univerzum sa svim onim što mu pripada, uopšte i pojedinačno, stvoren je iz Božanske Ljubavi Božanskom Mudrošću.

Borislav Pekić: Nova pisma iz tuđine

Borislav Pekić:
Nova pisma iz tuđine
Borislav Pekić
NOVA PISMA IZ TUĐINE
(Mladost, Zagreb, 1989, tvrd povez, 166 str.)

Cena: 500,00

Prvi put čuo sam potmuli, ominozni gong Radio-Londona pod okolnostima koje su moj život signirale još jednim od brojnih paradoksa, možda preko potrebnim budućem piscu, ali sasvim izlišnom za bivšeg dečaka što su ga privilegovan socijalni položaj i porodični odgoj pripremali za spokojnu i prosperitetnu građansku karijeru. Bilo je to u banatskom selu Bavaništu, gde sam na majčinom imanju, kasnije eksproprisanom, lepo proveo sve četiri ratne godine, kasnije punom kapom plaćene ružnim godinama koje su sledile. U selu je funkcionisao jedan jedini dopušteni radio marke Blaupunkt. Preko njega vesti BBC-ja na našem jeziku slušali su moj otac i njegovi prijatelji: domaći Nemac i apotekar, jedan trgovac i bivši vlasnik aparata, i ja, bivši budući prosperitetni građanin, a sprečiti se nije moglo da nam se s vremena na vreme ne pridruži njegov sadašnji posednik a naš zvanični neprijatelj, komandant mesnog garnizona Wehrmachta, pukovnik Richter.

Jorge Luis Borges: Sabrana djela 1932-1944

Jorge Luis Borges:
Sabrana djela
1932-1944
Jorge Luis Borges
SABRANA DJELA 1932-1944
Opća povijest gadosti (1935)
Povijest vječnosti (1936)
Izmišljaji (1944)
(GZH, Zagreb, 1985, tvrd povez, 232 str.)

Cena: 800,00

Pripovjedački sastavci koji tvore ovu knjigu nastali su od 1933. do 1934. Proizlaze, vjerujem, iz mojih višekratnih čitanja Steven-sona i Chestertona, pa i iz prvih Sternbergovih filmova, a možda i iz stanovite biografije Evarista Carriega. U njima se i suviše rabe neki postupci: nesklapna nabrajanja, naglo razrješavanje kontinuiteta, svođenje nečijeg života na dva-tri prizora. (Taj vizualni pristup prožima i pripovijetku »Čovjek iz ružičaste krčme.«) Nisu, ne nastoje biti psihološki.

Gaston Bašlar: Poetika prostora

Gaston Bašlar:
Poetika prostora
Gaston Bašlar
POETIKA PROSTORA
(Kultura, Beograd, 1969, tvrd povez, XXIX+297 str.)

Cena: 1500,00

Gaston Bašlar, francuski matematičar, epistemolog i teoretičar poetske mašte – ne nalazim prikladnijeg izraza za ovo poslednje, za onaj deo njegovih radova koji nas ovde posebno interesuje – jeste, koliko znam, jedini mislilac koji je umeo i pristao da od raščerečenosti modernog čoveka između njegove iskonske prirode, nepromenljive ili gotovo nepromenljive, od neolitika naovamo, a možda i od paleolitika, i imperativa nove racionalnosti i naučne efikasnosti izgradi mudrost, uslov razumne sreće...