20140629

Kristijan Obšust: Ogledi o prošlosti

Kristijan Obšust
OGLEDI O PROŠLOSTI
Izbor tekstova iz arheologije

(Kokoro, Beograd, 2014)

- PRODATOImhotep, prvi poznati genije (odlomak)


Statua Imhotepa
(Luvr, Pariz)
Odlomak iz knjige Kristijana Obšusta Ogledi o prošlosti (Kokoro, Beograd, 2014).

Danas se uz Imhotepa, kao potvrđenu istorijsku ličnost, vezuju različiti atributi od kojih su mnogi proizvod viševekovnih kompleksnih procesa mitizacije i stvaranja tradicije. Na osnovu istorijskih izvora kojima se raspolaže, poznato je da je Imhotep bio egipatski vezir, visoki sveštenik, lekar i dvorski arhitekta, odnosno tvorac prve monumentalne strukture od kamena u istoriji čovečanstva. Tradicija ga predstavlja kao mudraca, vrača, mistika i čoveka za koga postoje indicije da je osmislio, ili barem usavršio mumifikaciju. Iako je bio poštovan još tokom svog života, nakon smrti je postepeno pao u zaborav, izuzev u regionu Memfisa i Sakare gde je njegova ličnost postepeno postala predmet različitih mitizacija. Kasnije, počinje da se formira jaka tradicija koja postepeno doprinosi širenju i jačanju njegovog kulta na prostoru celog Egipta.