20181114

A.P. Čehov: Crni monah (odlomak)

...Pre hiljadu godina nekakav monah, odeven u crno, išao je pustinjom, negde u Siriji ili Arabiji... Na nekoliko milja od mesta kuda je prolazio, ribari su videli drugog crnog monaha koji se lagano kretao po površini jezera. Taj drugi monah bio je fatamorgana. Sada zaboravite sve zakone optike, koje legenda, izgleda, ne priznaje, i slušajte dalje. Od jedne fatamorgane stvorila se druga, zatim treća, tako da se lik crnog monaha prenosio beskrajno iz jednog atmosferskog sloja u drugi. Videli su ga čas u Africi, čas u Španiji, čas u Indiji, čas na Dalekom Severu... Najzad je on izišao iz granica Zemljine atmosfere i sada luta po vasioni, nikako ne dospevajući u uslove u kojima bi mogao da nestane. Možda ga sada vide negde na Marsu ili na nekoj zvezdi Južnog Krsta. Ali sama suština, bit legende sastoji se u tome što će ravno hiljadu godina posle onog vremena kada je monah išao pustinjom, fatamorgana opet dospeti u Zemljinu atmosferu i pokazaće se ljudima.