20130313

Tagore: Pevačeve žrtve (1921)


Robindronat Togore (Rabindranat Tagore)
PEVAČEVE ŽRTVE
Gitanjali
Preveo: David S. Pijade
(Umetnička biblioteka sv. 3 i 4, Knjižara Z. Spasojevića,
Beograd, 1921, broš, 65 str.)

Cena: 270,00 dinara

Gitanjali, pesme koje prinosi pevač na žrtvenik svome Bogu, nisu religiozne u crkvenom smislu. Bog njegov ne obitava među hladnim crkvenim zidinama, gde se pod kadionicama blagosilja oružje i rat i klanje.
"On je tamo gde orač ore tvrdo tle, gde tesač teše kamenje. On je s njima na suncu i kiši, gde je ruho njegovo prekriveno prašinom..."
(Iz Pogovora Davida S. Pijadea)