20180405

Jobsov i Wozniakov Apple u SFRJ

O saradnji zagrebačkog preduzeća "Velebit-Ivasim" i američkog giganta Apple govori i  članak preuzet iz drugog broja revije "YU video" (februar, 1984). Cena "domaćeg" računara Ivel-Apple IIe bila je 58 miliona starih dinara (580.000 novih), što je po tadašnjem kursu iznosilo oko 12.600 nemačkih maraka.