20181013

Ervin Panofski: Ikonološke studije

Ervin Panofski:
Ikonološke studije
Ervin Panofski
IKONOLOŠKE STUDIJE
Humanističke teme u renesansnoj umetnosti
(Književnost i civilizacija, Nolit, Beograd, 1975, tvrd povez, 284 str. + XCIV table sa ilustracijama)

- PRODATO

Ikonološke studije Ervina Panofskog klasično su delo moderne istorije umetnosti. Po značaju i uticaju, one se mogu meriti sa onim delima koja su u ovom veku značila prekretnice u ispitivanju umetnosti — kao što je, na primer, studija Hajnriha Velflina Osnovni pojmovi istorije umetnosti. Knjiga Panofskog objavljena je baš u trenutku kada se formalistički pristup umetnosti — koji je sa Velflinom dostigao jedan od svojih vrhunaca — približavao iscrpljenju i sterilizaciji, i obratila je pažnju na oblasti koje još uvek nisu dovoljno ispitane.
Današnjim jezikom rečeno, Panofski umetničko delo posmatra kao šifru koju treba dešifrovati. Šta pod time podrazumeva?

»Ikonografija je«, čitamo u uvodnom poglavlju knjige, »ona grana istorije umetnosti koja se pravi sadržajem i značenjem umetničkog dela, nasuprot njegovoj formi.« Ona se bavi temama pojmovima, slikama, alegorijama koje predstavIjaju intelektualni fond jednog razdoblja i sreću se ne samo u umetnosti nego i u drugim oblastima ljudskog stvaranja.
*
Ervin Panofski bio je profesor u Hamburgu odakle je, po dolasku Hitlera na vlast, emigrirao u Sjedinjene države, gde je predavao na univerzitetu u Prinstonu. Napisao je veliki broj studija, među kojima se ističu: Durers Kunstteorie; Die Sixtinische Decke; Handzeichnungen Michelangelos; Deutsche Plastik des XI—XII Jahrhunderts; Perspektive als symbolische Form; Gothic Architecture and Scholasticism; Renaissance and Renascences in Western Europe.