20181013

Mihail Bahtin: Stvaralaštvo Fransoa Rablea

Mihail Bahtin:
Stvaralaštvo
Fransoa Rablea
Mihail Bahtin
STVARALAŠTVO FRANSOA RABLEA
i narodna kultura srednjega veka i renesanse
(Književnost i civilizacija, Nolit, Beograd, 1978, tvrd povez, 493 str.)

- PRODATO

Ova studija Mihaila Bahtina predstavlja nov i originalan prikaz jednog vida renesansne književnosti. Korene Rableovog smeha Bahtin vidi u narodnoj kulturi srednjeg veka i renesanse, u žanrovima pisane i usmene književnosti toga vremena. Ističući ambivalentnu prirodu pogleda na svet srednjovekovnog i renesansnog čoveka, Mihail Bahtin otkriva vedrinu i životnu radost i tamo gde se obično smatra da je carevao mrak.
Bahtinova studija posvećena je Rableovom delu, ali autor istovremeno, da bi mogao da svestrano osvetli genezu Rableovog romana, prezentira i niz teorijskih stavova, kao i jednu polemički obojenu viziju istorije književnosti.

Studija Mihaila Bahtina o Rableu takođe je značajan prilog teoriji smeha i komičnog. Posle Uvoda, u kome govori o karakteristikama pučke kulture, Bahtin raspravlja o Rableu i istoriji smeha, o narodnoprazničnim oblicima i likovima, o karnevalskim likovima, o grotesknoj slici tela kod Rablea i njenim izvorima, o materijalno-telesnom kod Rablea, o Rableu i njemu savremenoj stvarnosti.