20190904

Gordon Olport: Sklop i razvoj ličnosti

Dordon Olport:
Sklop i razvoj
ličnosti
Gordon Olport
SKLOP I RAZVOJ LIČNOSTI
(Kultura, Beograd, 1969, tvrd povez, XXIII+732 str.)

Cena: 1300,00

Počnimo poređenjem dva tvrđenja: 1) "Kako je Valter interesantna ličnost." 2) "Kako je ličnost interesantna stvar."
U prvom tvrđenju isključujem Sama, Džima i Rut: ja obraćam pažnju na jedinstvenu psihološku strukturu koja obeležava Valtera kao individuu. U drugo tvrđenje mislim da uključujem Valtera, Sama, Džima i Rut, i svakog drugog na svetu.

Ta dva tvrđenja su odvojeni polovi po onome šta obuhvataju: jednog čoveka i milijarde ljudi. Ali oba tvrđenja su podjednako tačna. Izraz ličnost odnosi se i na psihu-u-posebnom smislu i na psihu-uopšte. Ako uopšte želimo da proučavamo ličnost moramo biti spremni na brzo pomeranje naše pažnje sa posebnog na opšte, sa konkretne ličnosti na apstraktnu ličnost, i obrnuto.