20190903

Luis H. Morgan: Drevno društvo

Luis H. Morgan:
Drevno društvo
Luis H. Morgan
DREVNO DRUŠTVO
(Biblioteka Karijatide, Prosveta Beograd, 1981, tvrd povez, 508 str.)

Cena: 1200,00

"Ako uzmemo u obzir dužinu trajanja čoveka na Zemlji i ogromne teškoće kroz koje je prošao u divljaštvu i varvarstvu, kao i napredak koji je morao da ostvari, civilizacija je, sasvim verovatno, mogla zakasniti i čitavih nekoliko hiljada godina. Prinuđeni smo zato da zaključimo, kad je reč o vremenu njenog nastanka, da je ona rezultat jednog niza srećnih okolnosti. S tim u vezi treba se podsetiti i da za svoje sadašnje stanje, koje karakterišu tolika sredstva za udoban i srećan život, treba da zahvalimo borbama, patnjama, herojskim naporima i mukotrpnom radu naših varvarskih i, još daljih, divljih predaka." (Luis H. Morgan)


Knjiga je dobro očuvana izuzev korice, na kojoj su primetni tragovi vremena i korišćenja.