20190403

Borislav Pekić: Nova pisma iz tuđine

Borislav Pekić:
Nova pisma iz tuđine
Borislav Pekić
NOVA PISMA IZ TUĐINE
(Mladost, Zagreb, 1989, tvrd povez, 166 str.)

Cena: 500,00

Prvi put čuo sam potmuli, ominozni gong Radio-Londona pod okolnostima koje su moj život signirale još jednim od brojnih paradoksa, možda preko potrebnim budućem piscu, ali sasvim izlišnom za bivšeg dečaka što su ga privilegovan socijalni položaj i porodični odgoj pripremali za spokojnu i prosperitetnu građansku karijeru. Bilo je to u banatskom selu Bavaništu, gde sam na majčinom imanju, kasnije eksproprisanom, lepo proveo sve četiri ratne godine, kasnije punom kapom plaćene ružnim godinama koje su sledile. U selu je funkcionisao jedan jedini dopušteni radio marke Blaupunkt. Preko njega vesti BBC-ja na našem jeziku slušali su moj otac i njegovi prijatelji: domaći Nemac i apotekar, jedan trgovac i bivši vlasnik aparata, i ja, bivši budući prosperitetni građanin, a sprečiti se nije moglo da nam se s vremena na vreme ne pridruži njegov sadašnji posednik a naš zvanični neprijatelj, komandant mesnog garnizona Wehrmachta, pukovnik Richter.
Tako je u ovom groteskom rasnom i političkom kondominijumu, geografski u čmaru Novog poretka, u kome se nije znalo ko s kime kolaborira, premda se znalo zašto, BBC zauzeo izvesno mesto u mom životu, a da ja nisam zbog njega zauzeo mesto u nekom koncentracionom logoru. Radio-London je, dakle, u moj život, kako se vidi, ušao nipošto blagodareći mom rodoljublju, već nepatriotskim osećanjima jednog nemačkog oficira.

- Iz Pekićevog Pisma čitaocu