20180102

Dr Radovan N. Kazimirović: Tajanstvene pojave u našem narodu (1940)

Dr Radovan N. Kazimirović
TAJANSTVENE POJAVE U NAŠEM NARODU
Kremansko proročanstvo.
Čaranje, gatanje, vračanje i proricanje u našm narodu 
Prilog ispitivanju tajanstvenih duhovnih pojava

(Knjižarnica Milorada P. Milanovića, Beograd, 1940, broš, 534 str., ilustrovano)

- PRODATOPrvo izdanje.

„Zagonetne pojave u našem narodu do sada nije skoro niko rasvetlio! Stoga moje delo treba bengalskom vatrom da osvetli tajanstveni život našega naroda!
Upoznavši se sa najnovijim metapsihičkim ispitivanjima raznih evropskih naučnika, pokušao sam da tajanstvene pojave u našem narodu pokupim, sredim i donekle da ih objasnim. Pri tome sam se držao načela: relata reffero (pričam onako kako sam čuo), ostavljajući da buduća nauka o tome kaže svoju poslednju reč..."
- Radovan N. Kazimirović

Na korici su primetni tragovi vremena i korišćenja, a na naslovnoj strani tragovi selotejpa; iznutra je knjiga dobro očuvana.