20180101

Momčilo Spremić: Despot Đurađ Branković i njegovo doba

Momčilo Spremić
DESPOT ĐURAĐ BRANKOVIĆ I NJEGOVO DOBA
(SKZ, Beograd, 1994, tvrd povez, 861 str. , ilustrovano)

- PRODATO

Retka su u nas medievistička dela koja istoriju srpskog naroda tako uspešno uklapaju u svetske procese svoga vremena. Kao dobar poznavalac opšte istorije XIV i XV veka, Spremić povezuje događaje srpske istorije iz doba vladavine Đurđa Brankovića kako sa istorijom susednih država, tako i velikih sila tadašnjeg sveta. Spremićevo delo nudi preciznu sliku složenih odnosa na Balkanu u doba turskih osvajanja. Autor ističe nesposobnost hrišćanskih sila da se suprotstave Turcima, kako zbog različitih interesa, tako i zbog neadekvatne strategije uslovljene anahronim idejama o krstaškim ratovima protiv nevernika.

U prvom delu "Oblasni gospodar" daje se sintetski prikaz uspona porodice Brankovića sa težištem na oceni delatnosti kontroverzne ličnosti Vuka Brankovića. Autor je definitivno dokazao da je tvrdnja o izdaji Vuka u bici na Kosovu narodna legenda. Drugi, najobimniji deo knjige nosi naslov "Vladar" i obuhvata istoriju Srbije 1427–1459, a u trećem delu knjige pod naslovom "Unutrašnje prilike" detaljno su obrađeni proizvodnja, trgovina i društveni odnosi sa posebnim osvrtom na jačanje gradova i građanstva.

Spremićevo delo krase najbolje odlike srpske medievistike: strogo oslanjanje na autentične izvore, minuciozna analiza, zavidna akribija, strogo naučni, ali živi stil izlaganja.