20180101

Tatomir Vukanović: Etnogeneza Južnih Slovena

Tatomir Vukanović
ETNOGENEZA JUŽNIH SLOVENA
(Vranjski glasnik, Vranje 1974, broš, 370 str. + XXXII table sa crno-belim ilustracijama + III table sa ilustracijama u boji + 3 karte)

Cena: 900,00 dinara

Proces etnogeneze Južnih Slovena obuhvata raznovrsne periode društveno-istorijskog razvoja: 1. epohu etničkih skupina i plemena, koja pada u doba protoslovenskog i staroslovenskog života Slovena; 2. doba plemena i naroda, koje obuhvata etničke slovenske formacije plemenskog života i stvaranje južnoslovenskih naroda; 3. fazu etničkog oblikovanja južnoslovenskih naroda i stvaranja nacija. U ovoj fazi se, uglavnom, nalaze južnoslovenski narodi danas. (Iz Predgovora T. Vukanovića)