20200929

Fransoa Volter: Lepota

Fransoa Volter

Pitajte nekog žapca šta je to lepota, prava lepota, to kalon. On će vam odgovoriti da je to njegova ženka sa parom buljavih očiju koje joj vire iz glavice, razvučenom i zatupljenom njuškom, žutim stomakom i mrkim leđima. Pitajte nekog crnca iz Gvineje; lepo je za njega crna kao uljem premazana koža, upale oči i spljošten nos.

Pitajte đavola; on će vam reći da je lepo par rogova, četiri kandže i rep. Raspitajte se, najzad, kod filozofa i oni će vam odgovoriti zamumuljeno; njima je potrebno da imaju nešto prigodno za arhitip lepote u suštini, za to kalon.

20190908

Alesandro Bariko: Okean more

Alesandro Bariko:
Okean more
Alesandro Bariko
OKEAN MORE
(Filip Višnjić, Beograd, 2001, broš, 227 str.)

Cena: 600,00

- Povremeno se pitam šta mi uopšte čekamo.
Tišina.
- Da bude prekasno, madam.

Ralf Elison: Nevidljivi čovek

Ralf Elison:
Nevidljivi čovek
Ralf Elison
NEVIDLJIVI ČOVEK
(Zadruga, Beograd, 1954, broš, 540 str.)

Cena: 700,00

"Ja sam nevidljivi čovek. Ne, ja nisam jedna od sablasti koje su progonile Edgara Alana Poa; nisam ni ektoplazma iz nekog holivudskog filma. Ja sam čovek sazdan od materije, mesa i kostiju, vlakana i tečnosti - i čak bi se moglo reći da posedujem razum. Ja sam nevidljiv jer ljudi odbijaju da me vide. /.../ A i kada mi priđu, vide samo moje okruženje, sebe same ili plodove sopstvene mašte - zaista, vide sve, sve osim mene."

20190906

Horhe Luis Borhes: Maštarije

Horhe Luis Borhes:
Maštarije
Horhe Luis Borhes
MAŠTARIJE
(Metamorfoze, Nolit, Beograd, 1978, tvrd povez, 237 str.)

Cena: 600,00

"Mukotrpan je i osiromašuje taj zanos koji se sastoji u pisanju debelih knjiga, u razvijanju na pet stotina stranica jedne misli koja bi se usmeno mogla savršeno izložiti u nekoliko minuta. Kudikamo je bolji onaj postupak koji se sastoji u zamišljanju da te knjige već postoje, i da se onda da njihov izvod, njihov komentar. Tako je postupio Karlajl u Sartor resartus, Batler u The fair heaven: dela isto tako nesavršena, pošto nisu manje tautološka od ostalih. Uviđavniji, nesposobniji, lenji, ja sam više voleo da pišem beleške o izmišljenim knjigama."

Hjubert Selbi: Rekvijem za jedan san

Hjubert Selbi:
Rekvijem za jedan
san
Hjubert Selbi
REKVIJEM ZA JEDAN SAN
(Prosveta, Beograd, 1983, broš, 318 str. )

Cena: 500,00

"Glas je bio tako nostalgičan da ste gotovo mogli da vidite kako uspomene lebde u plavom dimu, uspomene ne samo na muziku i radost i mladost, već, možda, i na snove. Slušali su muziku, svako je čuo na svoj sopstveni način, osećajući kako je opušten i kako je deo muzike, deo onih drugih a bezmalo i deo sveta."

20190904

Hulio Kortasar: Školice

Hulio Kortasar:
Školice
Hulio Kortasar
ŠKOLICE
(Hispanoamerički roman, Prosveta/Narodna knjiga, Beograd, 1984, tvrd povez, 605 str.)

Cena: 1600,00

"Sve manje ću osećati a sve se više sećati; ali šta je sećanje ako ne jezik osećanja, rečnik lica, dana i mirisa koji se vraćaju poput glagola i prideva u rečenici, idući tek malo ispred same stvari, čiste sadašnjosti, rastužujući nas ili nas podučavajući zastupnički dok i samo biće ne postane zastupnik, lice koje gleda unazad razrogači oči, pravo lice se polako briše kao na starim fotografijama i Janus je odjednom bilo ko od nas." (Hulio Kortasar)

Danil Harms: Apsurdne priče

Danil Harms:
Apsurdne priče
Danil Harms
APSURDNE PRIČE
(L.O.M., Beograd, 2012, broš, 157 str.)

Cena: 500,00

"Zanima me samo besmislica, samo ono što bukvalno nema nikakvog smisla. Zanima me isključivo ružna strana života. Herojstvo, patos, neustrašivost, čojstvo, higijena, moral, patetika i hazard mrski su mi i kao reči i kao osećanja." (Danil Harms)