20190908

Alesandro Bariko: Okean more

Alesandro Bariko:
Okean more
Alesandro Bariko
OKEAN MORE
(Filip Višnjić, Beograd, 2001, broš, 227 str.)

Cena: 600,00

- Povremeno se pitam šta mi uopšte čekamo.
Tišina.
- Da bude prekasno, madam.

Ralf Elison: Nevidljivi čovek

Ralf Elison:
Nevidljivi čovek
Ralf Elison
NEVIDLJIVI ČOVEK
(Zadruga, Beograd, 1954, broš, 540 str.)

Cena: 700,00

"Ja sam nevidljivi čovek. Ne, ja nisam jedna od sablasti koje su progonile Edgara Alana Poa; nisam ni ektoplazma iz nekog holivudskog filma. Ja sam čovek sazdan od materije, mesa i kostiju, vlakana i tečnosti - i čak bi se moglo reći da posedujem razum. Ja sam nevidljiv jer ljudi odbijaju da me vide. /.../ A i kada mi priđu, vide samo moje okruženje, sebe same ili plodove sopstvene mašte - zaista, vide sve, sve osim mene."

20190906

Horhe Luis Borhes: Maštarije

Horhe Luis Borhes:
Maštarije
Horhe Luis Borhes
MAŠTARIJE
(Metamorfoze, Nolit, Beograd, 1978, tvrd povez, 237 str.)

Cena: 600,00

"Mukotrpan je i osiromašuje taj zanos koji se sastoji u pisanju debelih knjiga, u razvijanju na pet stotina stranica jedne misli koja bi se usmeno mogla savršeno izložiti u nekoliko minuta. Kudikamo je bolji onaj postupak koji se sastoji u zamišljanju da te knjige već postoje, i da se onda da njihov izvod, njihov komentar. Tako je postupio Karlajl u Sartor resartus, Batler u The fair heaven: dela isto tako nesavršena, pošto nisu manje tautološka od ostalih. Uviđavniji, nesposobniji, lenji, ja sam više voleo da pišem beleške o izmišljenim knjigama."

Hjubert Selbi: Rekvijem za jedan san

Hjubert Selbi:
Rekvijem za jedan
san
Hjubert Selbi
REKVIJEM ZA JEDAN SAN
(Prosveta, Beograd, 1983, broš, 318 str. )

Cena: 500,00

"Glas je bio tako nostalgičan da ste gotovo mogli da vidite kako uspomene lebde u plavom dimu, uspomene ne samo na muziku i radost i mladost, već, možda, i na snove. Slušali su muziku, svako je čuo na svoj sopstveni način, osećajući kako je opušten i kako je deo muzike, deo onih drugih a bezmalo i deo sveta."

20190904

Hulio Kortasar: Školice

Hulio Kortasar:
Školice
Hulio Kortasar
ŠKOLICE
(Hispanoamerički roman, Prosveta/Narodna knjiga, Beograd, 1984, tvrd povez, 605 str.)

Cena: 1600,00

"Sve manje ću osećati a sve se više sećati; ali šta je sećanje ako ne jezik osećanja, rečnik lica, dana i mirisa koji se vraćaju poput glagola i prideva u rečenici, idući tek malo ispred same stvari, čiste sadašnjosti, rastužujući nas ili nas podučavajući zastupnički dok i samo biće ne postane zastupnik, lice koje gleda unazad razrogači oči, pravo lice se polako briše kao na starim fotografijama i Janus je odjednom bilo ko od nas." (Hulio Kortasar)

Danil Harms: Apsurdne priče

Danil Harms:
Apsurdne priče
Danil Harms
APSURDNE PRIČE
(L.O.M., Beograd, 2012, broš, 157 str.)

Cena: 500,00

"Zanima me samo besmislica, samo ono što bukvalno nema nikakvog smisla. Zanima me isključivo ružna strana života. Herojstvo, patos, neustrašivost, čojstvo, higijena, moral, patetika i hazard mrski su mi i kao reči i kao osećanja." (Danil Harms)

Gordon Olport: Sklop i razvoj ličnosti

Dordon Olport:
Sklop i razvoj
ličnosti
Gordon Olport
SKLOP I RAZVOJ LIČNOSTI
(Kultura, Beograd, 1969, tvrd povez, XXIII+732 str.)

Cena: 1300,00

Počnimo poređenjem dva tvrđenja: 1) "Kako je Valter interesantna ličnost." 2) "Kako je ličnost interesantna stvar."
U prvom tvrđenju isključujem Sama, Džima i Rut: ja obraćam pažnju na jedinstvenu psihološku strukturu koja obeležava Valtera kao individuu. U drugo tvrđenje mislim da uključujem Valtera, Sama, Džima i Rut, i svakog drugog na svetu.