20171201

Publije Vergilije Maron: Ekloge

Publije Vergilije Maron
EKLOGE
(Liber, Beograd, 2004, broš, 71 str.)

Cena: 200,00 dinara

U Eklogama Vergilije (43-17. st.e.) prenosi u Rim helenističku pastirsku pesmu - bukoliku - sicilijanca Teokrita koji se na dvoru Ptolomeja Filadelfa i u Sirakuzi proslavio kao tvorac idile, kratke pesme sa prikazima iz života sicilijanskih pastira i seljaka.