20180101

Nikola Tasić: Jugoslovensko Podunavlje od indoevropske seobe do prodora Skita

Nikola Tasić
JUGOSLOVENSKO PODUNAVLJE
OD INDOEVROPSKE SEOBE
DO PRODORA SKITA

(Novi Sad-Beograd, 1983, tvrd povez, 167 str.+XXIX tabli sa ilustracijama)

Cena: 1900,00 dinara

SADRŽAJ:
1. Od indoevropske seobe do raspada vučedolskog kulturnog kompleksa
2. Od formiranja kultura ranog bronzanog doba do prodora stila inkrustovane keramike
3. Od formiranja kultura sa inkrustovanom keramikom do trakokimerskog prodora
4. Od trakokimerskog do skitskog prodora

Naučni radovi akademika Nikole Tasića obuhvataju sve periode preistorijske arheologije između Karpatskog bazena i Egejskog mora. Knjige: Jugoslovensko Podunavlje od indoevropske seobe do prodora Skita, Preistorija Vojvodine (sa B. Bruknerom i B. Jovanovićem) i treći tom petotomne Preistorije jugoslovenskih zemalja (sa Stojanom Dimitrijevićem i B. Jovanovićem), prema Garašaninovoj oceni, "trajna su vrednost u našoj nauci".