20171015

Isidor Engel: Nekropola u Halštatu (1878)

Isidor Engel - Kalštat (1878)
Ing. Georg Ramsauer, koji je od 1846. do 1863. godine iskopavao nekropolu iz starijeg gvozdenog doba u Halštatu, angažovao je svog prijatelja Isidora Engela da izradi seriju crteža kao deo arheološke dokumentacije. Na osnovu njih, Engel je 1878., dve godine nakon Ramsauerove smrti, naslikao akvarele koji se danas čuvaju u Prirodnjačkom muzeju u Beču.