20190404

Fernando Pesoa: Antinoj

Fernando Pesoa:
Antinoj
Fernando Pesoa
ANTINOJ
(Rende, Beograd, 2004, broš, 66 str.)

Cena: 700,00

"I šta ćeš sad, jadni Hadrijane, care?
Čemu ti vladavina i moć nad ljudima?
Njegovo odustvo sve carskih moći dare
sad ti oduzima."

- Prepev: Miodrag Kojadinović