20171201

Vejn But: Retorika proze

Vejn But
RETORIKA PROZE
(Nolit, Beograd, 1976, tvrd povez, 464 str.)

Cena: 1000,00 dinara


Od kako više ne verujemo da je romanopisac, i pripovedač uopšte, bog što sa svog uzvišenog prestolja apsolutno objektivno i nepristrasno posmatra svet koji je sam stvorio i priča šta se u njemu zbiva, pitanje: Na koji je način prisutan u svom delu? sve više zaokuplja kritičare i teoretičare književnosti. Je li on "privilegovani posmatrač", kako Sartr kaže za Morijaka ili se stalno meša u svoju priču i među njene junake, navodeći nas da ih vidimo ne kakvi oni jesu, već kako on želi da ih mi vidimo?
Ispitujući prozu od Bokača do Džojsa i Kafke, Vejn But pokušava da odgovori na ovo presudno pitanje za roman kao književni rod.

Vejn But, profesor književnosti na Čikaškom univerzitetu, pored Retorike proze (1961), napisao je i Retoriku ironije (1975).