20150115

Vizantijska umetnost u nastajanju - Kicinger

Ernst Kicinger
VIZANTIJSKA UMETNOST U NASTAJANJU
Glavni tokovi stilskog razvoja
u mediteranskoj umetnosti od III do VII veka
(Dveri, Beograd, 2009, broš povez, 215 str., ilustrovano)

Cena: 1.200,00 dinaraSADRŽAJ:
1. Kriza antičke umetnosti
2. Obnova
3. Sukobljavanja petog veka I
4. Sukobljavanja petog veka II
5. Justinijanska sinteza
6. Polarizacija i nova sinteza I
7. Polarizacija i nova sinteza II
Epilog