20171031

Horhe Luis Borhes: Kujata

Zekeriya Kazvinî - Acaib-ül Mahlûkat
(Čuda stvaranja), oko 1553.
U muslimanskoj kozmologiji, Kujata je ogroman bik sa četiri tisuće očiju, ušiju, nozdrva, gubica i nogu. Da bi se došlo od jednog do drugog uha, ili od jednog do drugog oka, potrebno je ništa manje nego petsto godina. Kujata stoji na leđima ribe Bahamut; na bikovim leđima je ogromna stijena od rubina, na stijeni anđeo, a na andelu počiva naša zemlja. Ispod ribe je silno more, ispod mora je golem ponor od zraka, ispod zraka vatra, a pod njom je zmija, tako velika da bi mogla progutati čitav svijet, kad se ne bi bojala Alaha.


Preveo: Ivan Ott


(Jorge Luis Borges: Priručnik fantastične zoologije, Znanje, Zagreb, 1980)