20150104

Josif Flavije o Pontiju Pilatu i Hristu

(Odlomak iz knjige Judejske Starine, XVIII,3, 1-3, str. 787-788)

Novac kovan u Judeji tokom Pilatovog namesništva.
Natpis:
TIBEPIOY KAICAPOC (car Tiberije) na
reversu, i godina LIZ (30. n.e.) na aversu
1) U to je vreme Pilat, prokurator Judeje, pokrenuo vojsku iz Cezareje u Jerusalim kako bi ova tamo prezimila, i tom su prilikom bili povređeni jevrejski zakoni. Pilat je, naime, poneo Cezareve slike koje su se nalazile na zastavama, i doneo ih u grad, iako nam naš zakon zabranjuje ma kakvo pravljenje slika, zbog čega su, uostalom, prethodni namesnici imali običaj da ulaze u grad sa zastavama koje na sebi nisu imale takve ukrase. Pilat je, dakle, bio prvi koji je doneo takve slike u Jerusalim i postavio ih po gradu, što je bilo urađeno bez znanja naroda, budući da je sve učinjeno tokom noći. Ali čim je narod saznao šta se dogodilo, veliki broj ljudi je došao u Cezareju i mnogo se dana zauzimao kod Pilata kako bi ovaj uklonio sporne slike; a kada on nije udovoljio njihovim zahtevima zato što bi to moglo izgledati kao uvreda Cezara, a ljudi su ipak istrajavali, on je šestog dana zapovedio svojim vojnicima da tajno pripreme oružje za vreme dok je on stolovao na svom sudijskom sedištu koje je bilo tako postavljeno na otvorenom mestu u gradu da je sakrivalo vojnike koji su ležali spremni da nasrnu na narod; pa kada su Jevreji ponovo uputili molbu, Pilat je dao znak vojnicima da ih opkole, i zapretio da im kazna neće biti manja od trenutne smrti ukoliko ne budu prestali da ga uznemiravaju i ne pođu svojim putem kući. Ali su se ovi ljudi bacili na zemlju i ogolili vratove, i rekli da će radije dragovoljno prihvatiti smrt nego da bude prekršena neprikosnovenost njihovih zakona. Ovakvom odlučnošću u odbrani nedodirljivosti zakona Pilat je bio duboko potresen, te je odmah zapovedio da slike budu vraćene iz Jerusalima u Cezareju.

2) Pilat se poduhvatio i posla dovođenja tekuće vode u Jerusalim, a to je naumio da izvede pomoću hramskog novca, pri čemu je vodeni tok izveo sa udaljenosti od dve stotine furlonga. Ipak, Jevreji nisu bili zadovoljni time što je učinjeno sa dovođenjem vode; zato se okupilo mnogo desetina hiljada ljudi i počelo vikati protiv njega, zahtevajući da se on okane te zamisli. Neki od njih su mu počeli prigovarati i ružiti ga, kao što i obično čini gomila ljudi. Stoga je Pilat obukao veliki broj vojnika u građansku odeću pod kojom su sakrili bodeže, i poslao ih na mesto gde su mogli opkoliti narod. Tada je najpre lično zatražio od Jevreja da se raziđu; ali kada su ovi nastavili da mu drsko upućuju prigovore, on je dao vojnicima unapred dogovoreni znak, a ovi su nasrnuli i zadali mnogo veći broj udaraca no što im je Pilat zapovedio, i jednako kaznili one koji su bili raspaljeni i buntovni i one koji su zatečeni, ni najmanje ne štedeći nikoga; a budući da je narod bio nenaoružan i spopadnut od strane onih koji su bili pripremljeni za takav rasplet, tom je prilikom pobijeno mnogo ljudi, a ostatak onih koji su bili ranjeni razbežao se. Na takav je način okončana ova pobuna.
3) U to je vreme živeo Isus, koji je bio mudar čovek, ukoliko je uopšte umesno nazvati ga čovekom; jer je on počinio prekrasna dela, i bio učitelj takvih ljudi koji su sa zadovoljstvom primali istinu. K sebi je privukao jednako mnogo Jevreja i veliki broj pagana. On je bio Hristos, Mesija. A kada ga je Pilat, na nagovor glavnih ljudi među nama, osudio na razapinjanje, oni koji su ga voleli najpre ga se nisu odrekli, jer im se on ponovo pojavio živ nakon tri dana, kao što su proroci Božiji prorekli ove i bezbroj drugih predivnih stvari o njemu. A rod hrišćana, tako nazvanih po njemu, do danas nije izumro.