20150104

Josif Flavije: Judejske Starine

Josif Flavije
JUDEJSKE STARINE

(Dveri, Beograd, 2008, tvrd povez, 1019 str.)

Cena: 2.200,00 dinara


Jevrejski istoričar Josif Flavije sva svoja dela napisao je na grčkom jeziku jer je želeo da Grke, ali i Rimljane, upozna sa prošlošću svoga naroda. U uvodu za Jevrejski rat govori o ustanku Makabejaca, pa zatim o godinama 66. do pada Jerusalima (70). Jevrejska arheologija (Judejske starine) počinje sa stvaranjm sveta i dopire do 66. godine, uključujući tu i svedočanstvo o Hristu za koje mnogi istoričari smatraju da nije autentično. U spisu Protiv Apiona pokušao je da dokaže da je jevrejski narod jedan od najstarijih kulturnih naroda i da grčki filozofi zavise od Mojsija. Sačuvana je i njegova autobiografija. Josif Flavije bio je protivnik ekstremnog jevrejskog nacionalizma, ali je branio jevrejsku religiju i kulturu.