20140701

Dr. T. Maretić: Slaveni u davnini (1889)

Slaveni u davnini
Dr. T. Maretić
SLAVENI U DAVNINI

(Matica hrvatska, Zagreb, 1889, tvrd povez, VII+256 str.)

- PRODATO

SADRŽAJ:

1. Slaveni u doistoričko doba
2. Bugarski ili grčki Slaveni
3. Hrvati i Srbi
4. Slovenci i panonski Slaveni
5. Česi
6. Moravljani i Slovaci
7. Poljaci
8. Baltičko-polapski Slaveni
9. Rusi

O AUTORU
Tomislav Maretić (1854-1938), lingvista i književni istoričar. Profesor Sveučilišta u Zagrebu, izvanredno verziran u komparativnoj slavistici. Maretić je bio centralna figura hrvatske nauke o jeziku, dok je nauku o književnosti zadužio proučavanjem narodne poezije. Poznat je i kao prevodilac Homera (Odiseja, 1882; Ilijada, 1883), Vergilija (Eneida, 1896), Mickjeviča (Gospodin Tadija, 1893), staroindijske Mahabharate (Pesma o kralju Nalu, 1924) i dr. Od 1907. godine do smrti uređivao je veliki Akademijin Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, a bio je i predsesnik JAZU (1915-1918).
Slaveni u davnini predstavljaju kapitalno Maretićevo delo u kome on obrađuje početke istorije slovenskih naroda: Bugara, Hrvata, Srba, Slovenaca, Čeha, Moravljana, Slovaka, Poljaka, Polapskih slovena i Rusa.