20190904

Hulio Kortasar: Školice

Hulio Kortasar:
Školice
Hulio Kortasar
ŠKOLICE
(Hispanoamerički roman, Prosveta/Narodna knjiga, Beograd, 1984, tvrd povez, 605 str.)

Cena: 1600,00

"Sve manje ću osećati a sve se više sećati; ali šta je sećanje ako ne jezik osećanja, rečnik lica, dana i mirisa koji se vraćaju poput glagola i prideva u rečenici, idući tek malo ispred same stvari, čiste sadašnjosti, rastužujući nas ili nas podučavajući zastupnički dok i samo biće ne postane zastupnik, lice koje gleda unazad razrogači oči, pravo lice se polako briše kao na starim fotografijama i Janus je odjednom bilo ko od nas." (Hulio Kortasar)