20180405

Jobsov i Wozniakov Apple u SFRJ

O saradnji zagrebačkog preduzeća "Velebit-Ivasim" i američkog giganta Apple govori i  članak preuzet iz drugog broja revije "YU video" (februar, 1984). Cena "domaćeg" računara Ivel-Apple IIe bila je 58 miliona starih dinara (580.000 novih), što je po tadašnjem kursu iznosilo oko 12.600 nemačkih maraka.

"Već pet godina kod nas se prodaje personalni računar Ivel — Apple IIe, zahvaljujući saradnji Velebit — Ivasima i američke fimre Apple. Iako mu je cena prilično visoka (krajem prošle godine koštao je oko 58 miliona), za ovaj računar vlada vrlo veliko interesovanje. Nije čudno, Wozniak-ova i Jobs-ova »Jabuka« je najbolje prodavani računar na svetu sa izvanrednom programskom podrškom. Za devize, preko zagrebačkog Velebita, može da se nabavi i originalni Apple. Osnovna konfiguracija sistema Ivel—Apple IIe je CPU 64K, mini flopi disk jedinica s kontrolorom, disk operativni sistem DOS 3.3, video kolor monitor RIZ TV-512 kao i osnovni modul za upravljanje audiovizuelnom tehnikom s light pen-om i sintezom ljudskog govora. Ovaj računar uglavnom kupuju radne organizacije a i izvozi se u zemlju Istočne evrope i Bliskog Istoka."