20150327

Ralf Elison: Nevidljivi čovek (odlomak)

Ralf Elison,  Nevidljivi čovek
Prvo američko izdanje
(Random House, 1952)
"Ja sam nevidljivi čovek. Ne, ja nisam jedna od sablasti koje su progonile Edgara Alana Poa; nisam ni ektoplazma iz nekog holivudskog filma. Ja sam čovek sazdan od materije, mesa i kostiju, vlakana i tečnosti - i čak bi se moglo reći da posedujem razum. Ja sam nevidljiv jer ljudi odbijaju da me vide. /.../ A i kada mi priđu, vide samo moje okruženje, sebe same ili plodove sopstvene mašte - zaista, vide sve, sve osim mene."
Rukopis Nevidljivog čoveka
Ralf Elison,  Nevidljivi čovek
Srpsko izdanje
(Zadruga, Beograd, 1954)